Hizmetlerimiz

Sizin sorununuz,
bizim sorunumuz.


Tüm hukuki işlerinizde profesyonel hizmet anlayışımızla yanınızdayız.

Şirketler Hukuku

Çok sayıda yerel, ulusal ve uluslararası şirkete kuruluş aşamalarından itibaren şirketler hukuku, ticaret hukuku, ortak girişimler ve özelleştirme projelerinde düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti veren Turgut Hukuk & Arabuluculuk bürosu özel alanında uzman avukatlarıyla; mevzuat ve hukuki gerekliliklerle ilgili sektörel bazda kapsamlı bilgiye, kurumsal ve ticari alandaki her türlü konuda işlemleri doğrudan yürütebilme ve sürecin yönetilmesinde danışmanlık yapma tecrübesine sahiptir. Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku Ekibi; müvekkillerine günlük ve özel çeşitli kurumsal konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmak üzere kapsamlı bir deneyim ve uzman hukuk bilgisine sahiptir. Ekipte özel olarak görev almış olan avukatlar, kurumsal danışmanlık ve yönetimle ilgili her türlü hukuki konuda müvekkillerle sık ve yoğun bir işbirliği içinde olup; her müvekkil özelinde ticari ve hukuki gereksinimleri gözeterek şirketlere alternatif çözüm önerileriyle hukuki bilgilendirme yapmaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok anonim şirketin, limited şirketin, şubelerinin, irtibat bürolarının kurulması; yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile azaltımı gibi süreçler Şirketler Hukuku kapsamında yürütülmektedir.


Arabuluculuk Hizmetleri

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. (Arabuluculuk Kanunu Madde 1) Arabulucu olarak adlandırdığımız bu 3. Kişi, bazı sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirir ve tarafların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesi için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirir. Taraflar çözüm önerisi getiremedikleri zaman, taraflara çözüm önerisi de sunabilen kişidir. (Arabuluculuk Kanunu Madde 2)

Sizler için arabuluculuk eğitimi dışında iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık yöntemleri ve davranış psikolojisi eğitimi alan uzmanlarımız hizmetinizdedir.


Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, hayatın olağan akışındaki birçok ilişkinin temelini teşkil eden kurallar bütününü oluşturmaktadır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin hazırlanması aşamasında azami özen ve dikkat gösterilmelidir. Sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun tohumları, sözleşmenin henüz hazırlık aşamasında dikkatlerden kaçan veya gerekli özen gösterilmediği için üzerinde gereği gibi uzlaşılmayan konular ile atılmaktadır. Bu sebeple sözleşme ilişkisinin konu edinebildiği tüm alanlarda mevzuat, içtihat, doktrin ve uygulamaya hakimiyet; riziko ve doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin deneyim ve öngörü; hukuk dilini anlama, açıklama, stratejik düşünme ve müzakere yeteneğine sahip bir avukatlık pratiği ortaya çıkmıştır.

Sözleşmelerin hazırlanması ve ihtilafların çözümü, menkul ve gayrimenkul satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, hizmet(iş) sözleşmeleri, eser(istisna) sözleşmeleri, vekalet sözleşmesi gibi aklınıza gelen her türlü sözleşme kontrolü ve isteğinizde hizmet vermekteyiz.


İdare Hukuku

Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk birimidir. Anayasayı baz aldığını ve temel belirlediğini de belirtmek gerekiyor. İlgili yapının ve idarenin faaliyetlerini de ele alan ve inceleyen bu hukuk birimi, aynı zamanda örgütlenmeye ilişkin kuralları da barındırmaktadır. İdari mekanizmanın çok daha güçlü bir şekilde işlemesi ve ilerlemesinin yanı sıra ekonomik alanda sürdürülen faaliyetlerin de bağımsız bir şekilde denetlenmesi için idari hukuka her daim ihtiyacımız olacaktır. Hukuk devletlerinde bu birimin anayasayı baz alması ve anayasaya uygun hareket etmesi zorunludur. Bu çerçevenin dışına herhangi bir şekilde çıkması ya da aykırı kararlar alınması da söz konusu değildir.

Turgut Hukuk & Arabuluculuk bürosu kurulduğu Gönen'de ve Türkiye'nin her yerindeki müvekkilerine dengeyi sağlamak için idare hukuku hizmeti vermektedir.

Tüm Hukuki İşlerinizde


Aile Hukuku

Ceza Hukuku

İcra-İflas Hukuku

Sağlık ve İlaç Hukuku

Arabuluculuk Hizmeti

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İdare ve Vergi Hukuku

Şirketler Hukuku

Bankacılık ve Finans

Elektronik Para ve Ödeme Hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Tüketici Hukuku

Basın ve Medya

Her Zaman Yanınızdayız


Enerji ve Madencilik Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması

Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü

Bilişim Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Özelleştirme Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Gayrimenkul Hukuku

Rekabet Hukuku

Yabancılar ve Vatandışlar Hukuku

Girişim Sermayesi Yatırımları


EnglishTurkish